hotbacarat.com

เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง เล่นได้ทุกเวลา

hotbacarat.com
เด็กเศรษฐกิจ

ทำไมเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือนถึง “ห้ามดื่มน้ำ”

เด็กไทยต่ำกว่า 6 เดือนยังกินน้ำหลังกินนมอยู่มากกว่า 30%

ผศ.นพ. วรวุฒิ เชยประเสริฐ กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโลหิตวิทยา และมะเร็งในเด็ก จากเฟซบุ๊กเพจ เลี้ยงลูกตามใจหมอ ระบุว่า พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช ตัวแทนจากมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวในที่ประชุมอนุกรรมการสื่อสารภาคีเครือข่าย และขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อควบคุม การส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยพ่อหมอเป็นหนึ่งในอนุกรรมการชุดนี้ด้วยเพื่อขับเคลื่อนการใช้ พรบ. อย่างมีประสิทธิภาพ

 

รศ. ดร. พัตธนี วินิจจะกูล และ ผศ. พญ. อรพร ดำรงวงศ์ศิริ ทบทวนข้อมูลตีพิมพ์ในวารสารโภชนาการ พบว่า เด็กไทยถูกเลี้ยงด้วยนมแม่และน้ำใน 6 เดือนแรกสูงถึง 42.1%

ทั้งที่เราให้ความรู้เสมอว่า เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 6 เดือนไม่ควรดื่มน้ำในทุกกรณี ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะกินนมแม่หรือนมผสม ไม่ว่าจะเป็นน้ำต้ม น้ำแร่ หรือน้ำขวดก็ไม่ต้องการ เพราะมันไม่จำเป็น และมันอันตรายต่อเด็ก

ทำไมเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือนถึง “ห้ามดื่มน้ำ”

ไม่จำเป็น เพราะเด็กทารกได้รับปริมาตรน้ำอย่างเพียงพออยู่แล้วจาก “นม” นอกจากไม่จำเป็นแล้วยังทำให้เด็กได้นมไม่เต็มที่อีกด้วยเพราะอิ่มน้ำไปเสียก่อน